Projecte de reforma dels Estatuts de Metges de Catalunya

Presentació d'esmenes


La presentació d’esmenes s’ha de fer per correu electrònic, adjuntant el document model que trobareu a continuació:

     Descarregar el document per presentar les esmenes 

Si no et pots descarregar el fitxer WORD, descarrega la versió en PDF.

    Descarregar el document en PDF 

Un cop emplenat el document, cal enviar la proposta d’esmena a   estatuts@metgesdecatalunya.cat

El termini per a la presentació d’esmenes finalitza el dia 30 de desembre de 2023.

Només s’admetran a tràmit les esmenes que incloguin la següent informació: 

  • Nom i cognoms de la persona afiliada
  • Correu electrònic: (s’utilitzarà per a l’intercanvi de comunicacions)
  • Article del projecte de reforma estatutària que es vol esmenar: (si es proposa la introducció d’un article nou, relació d’articles entre els quals s’introduiria)
  • Redactat original de l’article que es vol esmenar
  • Text literal que es proposa afegir, rectificar o suprimir
  • Justificació de la proposta d’esmena

Les propostes d’esmena que no s’ajustin als requisits de contingut i forma no seran admeses a tràmit.

Es requereix un document per a cada esmena que es vulgui presentar.