Projecte de reforma dels Estatuts de Metges de Catalunya

Projecte d'Estatuts


L’equip que ha redactat aquest projecte de reforma ha intentat, en tot moment, donar sortida als reptes que se’ns plantegen com a organització, amb una redacció moderna, inclusiva i adaptada als temps actuals.

Per aquest motiu, els nous Estatuts han crescut en un 56%, amb 30 articles més, contenint noves formes d’afiliació, reunió i votació, amb mecanismes electorals més moderns i flexibles, amb regulacions d’imprevistos/incidències no contemplats fins ara. 

Per tot això, posem el document de proposta d'Estatuts a la teva disposició perquè puguis fer-hi esmenes, si així ho consideres.

     Document de proposta d'Estatuts 

     Esmena 1: Xavier Lleonart Martínez, article 8.4 

     Esmena 2: Xavier Lleonart Martínez, article 8.2 

     Esmena 3: Josep Zambudio Nogueras, article 61.1 

     Esmena 4: Laura Audí Parera, article 61.1 

    Esmena 5: Josep Zambudio Nogueras, article 51 


  Estatuts aprovats al Congrés Extraordinari celebrat el 5 de març de 2024. Document provisional, pendent de revisió jurídica.